Hotellet Anbefaler

februar 2015

januar 2015

december 2014

november 2014

oktober 2014

november 2013

oktober 2013

september 2013

februar 2012

januar 2012

december 2011

november 2011

oktober 2011

september 2011

august 2011

juli 2011

juni 2011

maj 2011

april 2011

marts 2011

februar 2011

januar 2011

december 2010

november 2010

oktober 2010

september 2010

august 2010

juli 2010

juni 2010

maj 2010

april 2010

marts 2010

februar 2010

januar 2010

december 2009

november 2009

oktober 2009

september 2009

august 2009

juli 2009

juni 2009

maj 2009

april 2009

marts 2009

februar 2009

januar 2009

december 2008

november 2008

oktober 2008

september 2008

august 2008

juli 2008

juni 2008

maj 2008

april 2008

marts 2008

februar 2008

januar 2008

december 2007

november 2007

juli 2006

Infobus om DINE rettigheder onsdag kl. 14.30

Onsdagens tema: din ret til at blive hørt i sociale sager

Lørdag d. 20. november 2010 fylder FN’s Børnekonvention, som handler om børns rettigheder, 21 år. Det bliver markeret mange steder rundt om i verden. Habbo og Børns Vilkår fejrer fødselsdagen med en masse aktiviteter.

I år fokuserer vi på den del af Børnekonventionen, der handler om din ret til at blive hørt. Det er artikel 12*

Infobus d. 17.11.10. Retten til at blive hørt i sociale sager

Introtekst:
Retten til at blive hørt af myndighederne betyder, at børn og unge har ret til at blive hørt og inddraget inden myndighederne træffer en afgørelse i forhold til barnet eller den unge. Myndighederne skal tillægge barnets og den unges synspunkter passende vægt efter alder og modenhed.

Vi ses i Infobussen kl. 14.30 - 15.30.

Vind en iPod, et skilt eller en Sjælden Skrivemaskine
Meld dig ind i Børnekonventionens gruppe og se, hvordan du deltager i konkurrencerne hele ugen.

Bookmark and Share

*1. Deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed.2. Med henblik herpå skal barnet især gives mulighed for at udtale sig i enhver behandling ved dømmende myndighed eller forvaltningsmyndighed af sager, der vedrører barnet, enten direkte eller gennem en repræsentant eller et passende organ i overensstemmelse med de i national ret foreskrevne fremgangsmåder.